ไทย

 

v

เราสร้าง WEB APPLICATION
เพื่อช่วยคุณจัดการงานทั้งระบบ
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาจากการใช้งานจริงในหน่วยงานชั้นนำต่างๆ นอกจากนี้เรายังรับจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับงานของคุณโดยเฉพาะ
SUBMITech
submission & review system
SUBMITech
submission & review system
Web application สำหรับจัดการงานประชุมวิชาการทั้งระบบ เริ่มต้นตั้งแต่หน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ระบบรับสมัครเข้าร่วมงาน ระบบการส่งผลงาน และระบบจัดการผลงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Web application สำหรับจัดการงานประชุมวิชาการทั้งระบบ เริ่มต้นตั้งแต่หน้าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ระบบรับสมัครเข้าร่วมงาน ระบบการส่งผลงาน และระบบจัดการผลงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม >
SUsense
sensory evaluation & analysis system
SUsense
sensory evaluation & analysis system
Web application สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างแบบสอบถามจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดสอบชิม
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Web application สำหรับการประเมินและวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างแบบสอบถามจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดสอบชิม
รายละเอียดเพิ่มเติม >
VOTech
online voting system
VOTech
online voting system
Web application การโหวตแบบออนไลน์ เหมาะสำหรับการโหวตในที่ประชุมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโหวตในระดับสภามหาวิทยาลัย มีรูปแบบฟอร์มการโหวตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการแสดงตน ฟอร์มการโหวตเห็นชอบ ฟอร์มการโหวตรับรอง และฟอร์มการโหวตเลือกรายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Web application การโหวตแบบออนไลน์ เหมาะสำหรับการโหวตในที่ประชุมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโหวตในระดับสภามหาวิทยาลัย มีรูปแบบฟอร์มการโหวตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการแสดงตน ฟอร์มการโหวตเห็นชอบ ฟอร์มการโหวตรับรอง และฟอร์มการโหวตเลือกรายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
SEQUENTech
online reservation system
SEQUENTech
online reservation system
Web application การจองห้องแบบออนไลน์ ใช้สำหรับการยื่นเรื่องขอจองใช้งานห้องภายในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ประกอบไปด้วยระบบการค้นหาห้อง ระบบการจองห้อง ระบบอนุมัติการจองห้อง และ ระบบแสดงข้อมูลสรุป
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Web application การจองห้องแบบออนไลน์ ใช้สำหรับการยื่นเรื่องขอจองใช้งานห้องภายในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ประกอบไปด้วยระบบการค้นหาห้อง ระบบการจองห้อง ระบบอนุมัติการจองห้อง และ ระบบแสดงข้อมูลสรุป
รายละเอียดเพิ่มเติม >
Alpha-Infinite Sci and Tech
098-799-9369
admin@a-ist.com
ah.pakk
Copyright © 2023 Alpha-Infinite Sci and Tech. สงวนสิทธิ์ทุกประการ