ไทย

 

v

SUBMITech
submission & review system
SUBMITech คือ Web application สำหรับจัดการงานประชุมวิชาการ มีฟังก์ชันการใช้งานหลัก 4 ฟังก์ชัน
 - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
 - ระบบรับสมัครเข้าร่วมงาน
 - ระบบการส่งผลงาน
 - ระบบจัดการผลงาน
SUBMITech คือ Web application สำหรับจัดการงานประชุมวิชาการ มีฟังก์ชันการใช้งานหลักอยู่ 4 ฟังก์ชัน
 - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
 - ระบบรับสมัครเข้าร่วมงาน
 - ระบบการส่งผลงาน
 - ระบบจัดการผลงาน
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
SUBMITech
=
WEBSITE
SUBMITech สามารถทำหน้าที่เป็นเว็บไซต์แสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ รวมถึงยังสามารถเพิ่ม Web page ในการแสดงข้อมูลต่างๆ
SUBMITech สามารถเพิ่มเมนู เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในหน้า Web page ใหม่ รวมถึงยังสามารถปรับเปลี่ยน / แก้ไขชื่อเมนู และเนื้อหาที่แสดงภายในเมนูได้ตามต้องการ
ภาพจากการใช้งานจริง: Food Innovation Asia Conference 2022 (FIAC2023) คลิกเพื่อเข้าชม
สมัคร และ ลงชื่อเข้าใช้
SUBMITech มีระบบการรับสมัครและลงชื่อเข้าใช้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผ่านทางหน้า Website โดยตรง รวมถึงยังมีระบบการส่งอีเมลตอบรับอัตโนมัติ1 เมื่อทำการสมัครเข้าร่วมสำเร็จ นอกจากนี้ระบบรับสมัครยังมีตัวเลือกประเภทผู้สมัครไว้สำหรับจัดกลุ่มหรือแบ่งประเภทผู้สมัคร โดยประเภทผู้สมัครสามารถเพิ่มและแก้ไขได้จากผู้ดูแล โดยประเภทของผู้สมัครที่แตกต่างกันจะสามารถกำหนดค่าลงทะเบียนที่แตกต่างกันได้
SUBMITech ได้มีการออกแบบระบบการสมัครและการเข้าใช้งานให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับหน้าจอการแสดงผลในทุกๆ ขนาด (Responsive Web Design) ดังนั้นไม่ว่าจะเข้าใช้งาน SUBMITech ผ่านทางอุปกรณ์ใดก็ตาม คุณก็ยังสามารถเข้าถึงระบบการทำงานของ SUBMITech ได้อย่างเต็มรูปแบบและเต็มประสิทธิภาพ
ภาพจากการใช้งานจริง: The 23 rdPackaging World Conference, IAPRI Bangkok 2022 (IAPRI 2022)
ภาพจากการใช้งานจริง: The 23 rdPackaging World Conference, IAPRI Bangkok 2022 (IAPRI 2022)
ระบบการส่งผลงาน
SUBMITech มีระบบการส่งผลงานสำหรับผู้เข้าร่วมที่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ และมีระบบกล่องข้อความสำหรับใช้ในการติดต่อระหว่างผู้เข้าร่วมกับผู้ดูแลโดยตรง สำหรับ SUBMITech ได้มีการแบ่งประเภทของผลงานจากรูปแบบการนำเสนอผลงาน ขอบเขตงาน และรูปแบบการตีพิมพ์2 และ SUBMITech ยังมีระบบสำหรับแสดงข้อมูลและสถานะการชำระเงิน รวมถึงระบบการส่งหลักฐานการชำระเงินของผู้เข้าร่วม สำหรับหลักฐานการชำระเงินของผู้เข้าร่วมจะถูกส่งไปยังส่วนของผู้ดูแล โดยผู้ดูแลสามารถเข้ามาตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะการชำระเงินของผู้เข้าร่วมได้ นอกจากนี้ SUBMITech ยังรองรับระบบการชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway)3
ภาพจากการใช้งานจริง: Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021)
ภาพจากการใช้งานจริง: Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021)
ระบบจัดการผลงาน
คือหัวใจหลักของ SUBMITech
SUBMITech ได้มีการคัดแยกและจัดกลุ่มของผลงานตามขอบเขตงาน และมีระบบการกำหนดผู้ดูแลที่แบ่งตามขอบเขตงานเพื่อให้ผู้ดูแลเข้ามารับผิดชอบในการจัดการผลงาน นอกจากนี้ SUBMITech ยังมีระบบการกำหนดรายชื่อ Reviewer สำหรับแต่ละผลงาน โดย Reviewer จะสามารถเข้าถึงและพิจารณาผลงานผ่านทางระบบ SUBMITech ได้โดยตรง สำหรับการประเมินผลจาก Reviewer จะเป็นการประเมินผลผ่านแบบประเมินที่อยู่ในระบบ โดยแบบประเมินสามารถเพิ่ม ลบหรือแก้ไขเนื้อหา รวมถีงกำหนดรูปแบบของแบบประเมินได้เองจากระบบ SUBMITech4
ภาพจากการจำลองการใช้ระบบ SUBMITech
แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify
ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว
SUBMITech สามารถส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนผู้ดูแลผ่าน LINE Notify5 ทั้งในขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการส่งผลการ ขั้นตอนการส่งผลการพิจารณาผลงานของ reviewer และขั้นตอนการส่งหลักฐานการชำระเงิน
1. บางโดเมนของอีเมลไม่สามารถตั้งเป็นอีเมลที่ใช้ในระบบการส่งอีเมลอัตโนมัติของ SUBMITech
2. ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบการนำเสนอผลงาน ขอบเขตงาน และรูปแบบการตีพิมพ์เองได้
3. SUBMITech อาจไม่รองรับการใช้งานกับ Payment Gateway ในบางราย
4. ลูกค้าสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบของแบบประเมินได้ตามรูปแบบที่มีอยู่ในระบบ
5. ต้องทำการเชื่อมต่อกับ LINE Notify ก่อน
Alpha-Infinite Sci and Tech
098-799-9369
admin@a-ist.com
ah.pakk
Copyright © 2023 Alpha-Infinite Sci and Tech. สงวนสิทธิ์ทุกประการ