ไทย

 

v

SEQUENTech
online reservation system
SEQUENTech คือ Web application การจองห้องแบบออนไลน์ มีฟังก์ชันการใช้งานหลัก 4 ฟังก์ชัน: ระบบการค้นหาห้อง ระบบการจองห้อง ระบบอนุมัติการจองห้อง และ ระบบแสดงข้อมูลสรุป
ค้นหาและจองห้องว่างได้ทันที
SEQUENTech มีระบบการค้นหาห้องโดยสามารถใส่เงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันที่ใช้ห้อง เวลาการใช้ห้อง ชื่อห้อง ลักษณะการใช้งาน ขนาดความจุห้อง และอุปกรณ์ที่มีในห้อง เพื่อช่วยให้การค้นหามีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของผู้ค้นหาทั้งหมด นอกจากนี้ SEQUENTech ยังมีระบบแสดงผลการค้นหาห้องแบบเส้นเวลา โดยแถบสีแดงบนเส้นเวลา แสดงถึง มีการอนุมัติการจองใช้ห้องให้ช่วงเวลานั้นๆ และแถบสีเหลืองบนเส้นเวลา แสดงถึง มีการขอจองใช้ห้องในช่วงเวลานั้นๆ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลห้อง โดยผู้ดูแลห้องยังสามารถกำหนดราคาค่าใช้ห้อง รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ำในยื่นขอจองห้องล่วงหน้าในแต่ละห้อง

SEQUENTech สามารถเลือกจองห้องได้ทันทีเพียงแค่ลากช่วงเวลาที่ต้องการจองห้องบนเส้นเวลา โดยจะมีแถบสีส้มปรากฎขึ้นมาเพื่อแสดงถึงช่วงเวลาที่เลือกไว้1
เลือกดูรายการย้อนหลังได้ตลอด
SEQUENTech มีระบบการจัดเก็บและแสดงข้อมูลรายการและสถานะการจองห้องย้อนหลัง โดยผู้ใช้สามารถเข้ามาดูรายการจองพร้อมทั้งรายละเอียดการจองในปัจจุบันและรายการจองย้อนหลัง รวมถึงสามารถเลือกช่วงเวลาสำหรับการแสดงรายการย้อนหลังได้
ระบบอนุมัติการจองห้อง
SEQUENTech สามารถแต่งตั้งผู้ดูแลห้อง2 ที่ทำหน้าที่ดูแลและตัดสินใจในการอนุมัติการขอจองห้อง นอกจากนี้ SEQUENTech ยังมีระบบการแต่งตั้งผู้ดูแลหน่วยงาน โดยมีหน้าที่อนุมัติเรื่องการยื่นขอจองห้องของคนภายในหน่วยงาน ในกรณีที่คนในหน่วยงานทำการขอจองห้องในนามของหน่วยงาน ก่อนส่งเรื่องต่อไปยังผู้ดูแลห้อง และ SEQUENTech ยังสามารถตั้งค่าการจองโดยให้ผู้ใช้สามารถจองห้องได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้ดูแลห้อง
สรุปข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
ผู้ดูแลระบบ SEQUENTech สามารถเข้าถึงและดูข้อมูลสรุปการจองห้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้อง รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้อง วันที่ และเวลาการใช้ห้อง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงเวลาการแสดงข้อมูลสรุป และแยกข้อมูลสรุปตามผู้ใช้ห้องหรือชื่อห้อง
ผู้ดูแลระบบ SEQUENTech สามารถเข้าถึงและดูข้อมูลสรุปการจองห้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการใช้งาน ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้อง รวมถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้อง วันที่ และเวลาการใช้ห้อง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกช่วงเวลาการแสดงข้อมูลสรุป และแยกข้อมูลสรุปตามผู้ใช้ห้องหรือชื่อห้อง
1. การลากช่วงเวลาบนเส้นเวลาจะเป็นแค่การเลือกเวลาการจองห้องเท่านั้น ยังไม่ถือว่าการยื่นจองห้องสำเร็จ
2. สามารถแต่งตั้งผู้ดูแลห้องได้สูงสุด 3 คนต่อหนึ่งห้อง
Alpha-Infinite Sci and Tech
098-799-9369
admin@a-ist.com
ah.pakk
Copyright © 2023 Alpha-Infinite Sci and Tech. สงวนสิทธิ์ทุกประการ